واکنش رئیس صداوسیما به انتقادات از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیسی

واکنش رئیس صداوسیما به انتقادات از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیسی