اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیدار رهبری با خانواده سردار همدانی از شبکه‌ی یک پخش می‌شود