اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قالیباف به یک مسئول: ناکارآمدی اشباع شده؛ یعنی اگر من و تو نباشیم، کار بهتر اداره می‌شود