اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرنوشت دشنه ای که در کمر آکیناکه هخامنشی بود