اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدعی «تجاوز به کامیونداران ایرانی در عراق» تحت بازجویی  است