اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: رفتار آمریکا بر همکاری ایران و چین تاثیر گذاشته