اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاوشگر خورشید سازمان فضایی هند یک قدم دیگر به موفقیت نزدیک تر شد