اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در سه ماه بهار کدام سهم ها بیشترین رشد و بیشترین افت را داشته اند