اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر کار: قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی ندارد