اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دستور مخبر به چند عضو تیم اقتصادی دولت