عکسی از جسد روح الله زم توسط پدرش منتشر شد

عکسی از جسد روح الله زم توسط پدرش منتشر شد