اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زیدآبادی: آقای رسایی! گرانی و فقر مردم را ندیدی و فقط همین صحنه را دیدی؟