اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در ماجرای واردات نهاده ها کدام یک راست می‌گوید؟