آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …فرفورژهنوسازی و بازسازیبرس صنعتی

«ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه با دستور دادستانی کذب است»