اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاندار فارس: کسانی که در ادارات نمی‌توانند حجاب را رعایت کنند مرخصی اجباری بدون حقوق بگیرند