اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قدردانی طالبان از دولت رئیسی