اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نامه‌ی اعتراضی پزشکان در چابهار درباره‌ی حقوق و امنیت‌شان