‌پزشکیان درباره‌ی مذاکرات: چاره‌ای نداریم که چیزی بدهیم و چیزی بستانیم

‌پزشکیان درباره‌ی مذاکرات: چاره‌ای نداریم که چیزی بدهیم و چیزی بستانیم