ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرموسسه زبان نگارطراحی و بهینه سازی وبسایتصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

پاسخ بنیاد مستضعفان به جوابیه‌ی احمدی‌نژاد