اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تماس تلفنی وزیر امور خارجه و دبیر کل سازمان ملل