اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اصل ملی بودن صنعت نفت و تاملی در یک بند مبهم تبصره یک بودجه