اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باز هم طرح صیانت با وجود حجم زیاد مخالفت ها؟