اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پلیس: در ماه رمضان عفاف و حجاب در محیط‌های عمومی با دقت بیشتری رعایت شود