اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همسویی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای باقی ماندن سپاه در لیست تروریستی