اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهاجری: عده‌ای به صورت ژنتیکی و ایدئولوژیک با برجام مخالفت می‌کنند