اطلاعیه دفتر رهبری درباره‌ی نامه‌ی عذرخواهی آذری قمی

اطلاعیه دفتر رهبری درباره‌ی نامه‌ی عذرخواهی آذری قمی