اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دفترچه خاطرات دکتر فاطمی و محمود احمدی نژاد!