اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زیر تیغ ستاره جبار ؛ روایتی از زندگی یک نسل بداقبال