اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نگذارید ترکیه شمس تبریزی و مولوی را از ما بگیرد