انتقاد تند فعال رسانه‌ای نزدیک به قالیباف از «کارنامه ۱۰۰روزه» رئیسی

انتقاد تند فعال رسانه‌ای نزدیک به قالیباف از «کارنامه ۱۰۰روزه» رئیسی