اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«دلواپسی» تازه: به جای بردن نام خدا، خواندن «چرا رفتی» رسم شده!