مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایردستگاه عرق گیری گیاهاناز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …

دوستی‌های مانا و اقتصاد کشمشی!