اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پزشکیان: برخورد به دور از اجبار و امر و نهی با مردم راه برون‌رفت از نگرانی‌هاست