ذوق‌زدگی نماینده انقلابی از حضور در ورزشگاه رئال مادرید + واکنش‌های توییتری

ذوق‌زدگی نماینده انقلابی از حضور در ورزشگاه رئال مادرید + واکنش‌های توییتری