اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک خبرنگار: خانم زنگ آبادی در گزارش آقای سلامی خود خبرنگار حوزه شهری است