شرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

توضیح پلیس درباره ویدئوی جنجالی درگیری در آبادان