اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حرف‌های مهم یک مدیر بیمارستان: دزدی کنید اما حق بازنشستگان را نخورید