بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …انجام کلیه خدمات معماری در دفتر …بازرگانی آرتین اسوه تجارت ارسآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

روحانی: اگر برجام نبود، پول این پروژه های بزرگ هم نبود