اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در دومین جلسه‌ی دادگاه حبیب اسیود چه گذشت؟