اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرسش زیدآبادی از اصولگرایان: چرا درباره‌ی سخنان سردار همدانی توضیح نمی‌دهید؟