تعمیر مانیتورفروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

«نماینده مدیران مسئول در این سال‌ها صمٌ بُکم ناظر بر اتفاقات بود»