رول ملحفه و رول روتختی یکبار مصرف …مزایای قالب سقفی وافل یک و دوطرفه …چسب لنت ترمز پروپنولنصب انواع باطری اتمی خودرو سیار …

«آنچه در قم درباره فیزیک گفته می شود را جدی نگیرد»