اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«با رفتن و آمدن وزرا مشکل حل نمی‌شود»