اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تورم وارد عصر جدیدی شده است/ مسگری: دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در حد آرزو می‌ماند