اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای رئیسی مسئولیت آرام کردن جو را خود به دست بگیرید