اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پایان روز پنجم بازی های کشورهای اسلامی ؛ ایران با 77 مدال در رتبه دوم توزیع مدال ها