اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکسی  دیگر از محمد خاتمی که ابطحی گرفت