همسر «شهید مدافع حرم»: ترجیح می‎‌دهم بگویم همسرم در مرز شهید شد

همسر «شهید مدافع حرم»: ترجیح می‎‌دهم بگویم همسرم در مرز شهید شد