باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …تور استانبولترمینال شهیدکلانتری باربری عدل …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

گوجه فرنگی؛ اختلاف ده‌هزار تومانی از تولید تا بازار