آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …برند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …

پاسخ دکتر محمد محمدرضایی به آیت الله حیدری